Disclaimer

De disclaimer van Vanilja.nl.

Hoewel wij uiterste zorg besteden aan de actualiteit en betrouwbaarheid van alle informatie op Vanilja.nl kunnen onjuistheden altijd voorkomen. Vaniljanl is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaardt Vanilja.nl geen aansprakelijkheid, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens welke zijn verstrekt door Vanilja.nl.

Vanilja.nl is slechts een bemiddelende partij waarbij de partners van Vanilja.nl eventuele bestellingen afhandelen. Betalingen van bestellingen gaan ook buitenom Vanilja.nl en worden direct gedaan aan de partner van Vanilja.nl.